Garantie

  • Greens-shop.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
  • De genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in onze aanbiedingen.
  • Indien een product een gebrek vertoont, zal Greens-shop.nl de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, naar keuze van Greens-shop.nl vervangen of zorgdragen voor herstel. In het geval van vervanging verbindt de klant zich reeds nu de vervangen zaak aan Greens-shop.nl te retourneren en de eigendom daarover aan Greens-shop.nl te verschaffen.
  • Onverminderd is garantie niet van toepassing indien er sprake is van normale slijtage en/of producteigenschappen en verder in de volgende gevallen :
  • ndien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Healthpower.nl of de fabrikant zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.